Digitala Affärer – Internet of things, teknik för förnyelse

Detta event är en del av Digitala Affärer-serien och är öppet för alla.

OBS! Endast online

Inspireras till att göra kunderna ännu gladare med dina produkter och tjänster. Internet of things (IoT) eller sakernas internet är ett sätt att tillföra nya tjänster och funktioner till dina befintliga eller nya produkter. 

IoT finns runt oss hela tiden, till exempel i bilen, elmätaren och den smarta högtalaren. Men även kylskåp, kläder och bikupor. Fler och fler prylar är uppkopplade via internet. Syftet är att kunna kommunicera med olika produkter för att exempelvis styra, felsöka eller samla in information från dem.

IoT kan skapa nya affärer för ditt företag och är tekniker som redan idag finns med och runt oss. Lyssna på Fredrik Ahlgren, universitetslektor vid Linnéuniversitetet som berättar om möjligheter som IoT kan innebära för företags- och produktutveckling. Han berättar om flera spännande exempel som kan inspirera dig till att själv börja använda IoT. Fredrik kommer också berätta om de möjligheter som finns för ert företag att praktiskt kunna testa IoT. Detta genom IoT-labbet på Linnéuniversitetet som finns öppet och tillgängligt för SME-företag

Torsdagen 2 december, 2021
Klockan 11.00 – 12.00

Plats: Online via Teams

Föreläsare
Fredrik Ahlgren, Universitetslektor, Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Linnéuniversitetet driver bland annat ett projekt inom internet of things.  Läs mer på https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2021/storsatsning-ska-hjalpa-smaforetag-utvecklas-med-uppkopplade-prylar/

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.