Going Global med Business Sweden

Välkommen till en riktigt spännande och intressant utbildning speciellt riktad och enbart öppen till bolag antagna till Kalmar Science Parks inkubatorsverksamhet. 

Going Global-programmet med Business Sweden
Go Global har till syfte att förbereda dig inför din resa mot en global försäljning genom att fylla på med de kunskaper, strategier och insikter du behöver för att planera din internationella satsning.

Go Global berör flera viktiga områden som bland annat kan hjälpa dig att effektivt ta fram dina strategier och hitta din rätta marknad för att uppnå en framgångsrik export. 

Exportsatsningen är både en tidskrävande och kostnadskrävande process och med hjälp av ”Go Global” kan du på kortare tid komma ut till din potentiella marknad, minska riskerna och öka möjligheterna till att uppnå en framgångsrik global försäljning. 

Karin Darlington ger dig här verktyg, tips, kontakter och vägledning att skapa en exportplan för ditt företag samt en marknadsplan för din prioriterade satsning!

Business Sweden 
Business Sweden är en halvstatligt organisation som på uppdrag av regeringen hjälper svenska företag förverkliga sin globala ambition och internationella företag att hitta nya affärsmöjligheter i Sverige. Med egna kontor och personal i 50 av världens mest intressanta marknader, erbjuder vi strategisk rådgivning och handfast support för att nå ut till kunder och partners. 

Anmäl dig till serien med start 21 mars 2019!

21/3 – 09.00-12.00
17/4 – 09:30-12:30
22/5- 09.00-12:00
5/6 – 09.00-12:00

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.