Forskarlunch – Utan språk inga affärer!

Kom och lyssna till Christina Rosén, lektor i tyska vid Linnéuniversitetet, som på denna forskarlunch föreläser om språkens betydelse för exportföretag i Småland.

Svenskt Näringsliv har sedan ett antal år tillbaka varnat för sjunkande språkkompetens i Sverige och att svenska företag därmed går miste om affärsmöjligheter. Det finns undersökningar som visar att exportföretagen i vår region har störst behov av tyska, sedan franska och spanska. Trots detta läser allt färre dessa språk och avsaknaden av en språkstrategi är total i Sverige.

Torsdag den 19 april
Klockan 11.30-13.00

Sal NY 209, Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19, Kalmar

Obs! Eventet börjar med föredrag i cirka 45 minuter och avslutas med frivllig lunch till självkostnadspris.

Anmäl dig i formuläret nedan!

Vikten av en språkstrategi
Danmark har nyligen infört en språkstrategi, eftersom många företag saknar ingenjörer och andra medarbetare som kan andra språk än engelska. År 2008 uppgav 68 procent av danska företag att de hade en flerspråkig exportstrategi, enligt Dansk Industri, medan motsvarande siffra för svenska företag endast var 27 procent. Endast 4 procent av de danska företagen angav att de missat exportkontrakt på grund av bristande språkkompetens jämfört med 20 procent bland de svenska.