Forskarlunch – Blöder din organisation tid?

Vi har bytt till större lokal på Kalmar Nyckel så att fler får möjlighet att delta på seminariet!

Tidsläckage är ett stort problem i många verksamheter. Kom och lyssna på specialisten på tid!

  • Varför misslyckas och försenas mer än hälften av alla projekt?
  • Kan man verkligen styra tid och påverka produktivitet – och hur gör man?
  • Varför räknar vi fel med 100 procent när vi budgeterar hur stor vinst affären ska ge?

Fabian von Schéele är docent vid institutionen för Informatik på Linnéuniversitetet och har fått pris för sin bok om tid i tjänsteekonomin. Han undervisar både på Linnéuniversitetet, Örebro Universitet och Stockholms Universitet.I det här föredraget berättar han om de senaste forskningsrönen som hjälper företag förbättra leveransprecision, produktivitet och vinst.

Föreläsningen knyter an till verkliga företag och flera exempel presenteras!

Tisdag 6 februari
Klockan 11.30-13.00

OBS! Ny Lokal Sal NY 200
Kalmar Nyckel, Gröndalsvägen 19, Kalmar

Eventet börjar med föredrag i cirka 45 minuter och avslutas med frivllig lunch till självkostnadspris.

Anmäl dig nedan!

Mer om föreläsaren och tidsläckage
Fabian beskriver sig själv som specialist på tid och att han löser problem kopplade till styrning av kvalitet, ekonomi, processer och projekt. Hans specialitet är mekanismerna mellan tid, vinst och effektivitet. Ofta inbegriper detta arbetsmiljöer med stress, utbrändhet och/eller sjukskrivningsproblematik.

Time Leakage Concept (TLC) är en unik forskningsbaserad problemlösning. En styrka med TLC är att man för första gången kan styra och beräkna hävstångseffekten mellan tidsläckaget och vinst, produktivitet och förväntad försening (kötid). Fabian von Schéele förklarar hur man kan skrota Tidsstudiemannen och lära sig morgondagens verksamhetsstyrning av tidsläckage.

               

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.