Finansieringsutbildning för startups

För företag anslutna till Kalmar Science Parks Incubator.

Välkommen till en riktigt spännande och intressant utbildning där vi ger dig de grundläggande (och ja..livsviktiga!) delarna kring tillväxtplanering, finansiering och kapitalanskaffning anpassade för dig som driver ett startup i tidig fas. 

Torsdagen 17 november, 2022
Klockan 08.00-12.00

Under utbildningen går vi igenom viktiga element inom din finansieringsresa:

Finansieringsresan: finansieringsformer och finansieringsfaser
Finansiella begrepp
Behovsanalys/när ska man kapitalisera
Ägarfinansiering
Lånefinansiering
Bidragsmedel
Investeraren som kund
Kapitalbehov och värdering
Exit och finansieringsdesign
Utformning av ”Pitch Deck”
Externt kapital: Affärsänglar
Externt kapital: Riskkapitalbolag
Externt kapital: Börsnotering
Summering

Mer om föreläsaren/eventet
Utbildningen genomförs av Kenneth Lundin och Ulrik Brandén, båda med omfattande erfarenhet av startupresor och olika typer av finansieringslösningar. För er som tycker att ansiktena är bekanta så är både Kenneth och Ulrik aktiva som affärsutvecklare inom vår framgångsrika inkubatorsverksamhet.  

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.