Ekonomistyrning för företagsledare

Välkommen till en riktigt spännande och intressant utbildning inom ekonomistyrning speciellt riktad och enbart öppen till bolag antagna till Kalmar Science Parks inkubatorsverksamhet. 

Fredag 8:e juni kl. 09.00-12.00

Lokal  Flundran, Kalmar Science Park

Utbildningen genomförs i samarbete med EY i Kalmar och kursledare är Jonas Karlsson och Mikael Olsson, båda auktoriserade revisorer men stor erfarenhet av ekonomistyrning och företagande. Tillsammans ger de dig en större förståelse för ekonomin i ditt bolag och vilka verktyg du som företagsledare kan använda för att styra, följa och utvärdera utvecklingen av ditt bolag.