DigInvest – Vad bör man fråga företag som pitchar?

Vid årets fjärde DigInvest-aktivitet inom Investerare Sydost får vi lära oss vilka frågor man bör ställa till företag som pitchar. Hans Swegmar, som bland annat sitter med i ”draknästet” där startups väljs ut till investerarträffarna inom Investerare Sydost, informerar om vad det är som gör att vissa företag väljs ut och andra inte?

Vi får lära oss om övergripande urvalskriterier och vilka frågor man bör ställa till startups. Alla som deltar kommer få tillgång till en checklista, som var och en själv kan ha nytta av i framtiden.

Målgrupp
Primärt kvinnor som är nyfikna på affärsängelverksamhet och vill lära sig mer.

DigInvest
Målet med DigInvest är att få fler kvinnor nyfikna på, kunniga och engagerade i affärsängelverksamhet. Det är genom nätverkande i olika former som man kommer i kontakt med intressanta bolag, likasinnade och lär sig mer.

Tid och anmälan
Vi följer de riktlinjer som finns gällande Covid-19 vilket innebär att träffen den 16 juni kommer att genomföras digitalt. Teams-länk skickas ut precis innan träffen drar igång.

Datum: onsdag 16 juni
Tid: klockan 08:30-09:45
Plats: Online

Välkommen! Övning ger färdighet!

Info/kontakt/frågor
Anna-Karin Swärd,
Samordnare av DigInvest-aktiviteterna
anna-karin.sward@capiro.se
070-586 25 79

Om Investerare Sydost
Sydostregionen driver tillsammans med andra samverkansorganisationer i Kalmar- och Kronoberg län Investerare Sydost. Ett nätverk som idag  består av en lista på över 200 personer i Sydostregionen som till och från är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Vi arrangerar möten mellan dessa investerare och tillväxtföretag i sydost-regionen som söker kapital och kompetenspartner.

Investerare Sydost är en non-profitorganisation.

Affärsänglar är viktiga för Sverige och framtiden!
Såväl kvinnor som män behöver vara med och påverka vilka som blir framtidens företag.
Det är genom nya företag som Sverige får ett mer differentierat näringsliv och säkrar sin välfärd. 
Affärsänglar:
• Möjliggör för startups att etablera sig och expandera.
• Tillför inte bara kapital utan även kompetens och kontaktnät.
• Påverkar möjligheten till kommande kapitalanskaffning.
• Påverkar vilka som får möjlighet att bli framtidens företag.
DigInvest är en aktivitet inom Digital Business 2 som drivs inom Kalmar Science Park med medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Aktiviteterna inom DigInvest arrangeras i samarbete med Investerare Sydost och är kostnadsfria för deltagarna. 
           

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.