Bli ett samspelt och effektivt team

För företag anslutna till Kalmar Science Park! Välkommen på ett seminarium om hur ni blir ett samspelt och effektivt team genom att använda och utveckla era styrkor.

Det är mycket som händer när ett team vill utveckla sig, bli mer effektivt och samspelt. Oavsett om ni är en start-up eller ingår i en större organisation så kommer ni vara med om både förväntade och oförutsedda händelser, motgångar såväl som framgångar. 

Men ni kan också ta kontroll genom att bli mer medvetna om och använda era främsta styrkor och samtidigt förändra beteenden som hindrar eller irriterar. Det är också viktigt att känna till vad som kan hända i en grupp som utvecklas och vilka framgångsfaktorerna är för de mest effektiva teamen.

På det här seminariet får ni lära er mer om
– Olika utvecklingsfaser ett företag går igenom och vilka egenskaper och ledarstilar som behövs i respektive fas
– Vad som kännetecknar riktigt effektiva team
– Beteenden som hindrar och irriterar
– Att sätta mål eller ”go with the flow”?
– "Gör något”-metoden när ni kör fast
– Hur ni tar reda på och använder de egna och gruppens främsta talanger och styrkor för att gå vidare.

Tisdag 26 september
Klockan 9.00 -10.30

Lokal Flundran, Bredbandet 1, Kalmar Science Park

Om Beng Kallenberg 
Bengt Kallenberg arbetar med att hjälpa individer och grupper att utveckla sina styrkor och beteenden. Med gedigen erfarenhet från olika chefspositioner inom näringslivet och med över 3000 timmar av dokumenterad coachning har Bengt byggt en stor förståelse och kunskap om hur människor utvecklar sina främsta talanger och styrkor – i sina karriärer, i grupper de ingår i och i företag de är med och bygger.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.