Att tänka på vid investering i tidiga bolag – Minikurs för investerare

En aktivitet för anslutna inom Investerare Sydost.
En utbildning om att investera i bolag. Den riktar sig till dig som har viss erfarenhet av, eller funderar på, att investera i bolag och hur det fungerar ur ett juridiskt perspektiv. Föreläsarna kommer att ge konkreta tips om vad man ur en investerares synvinkel bör tänka på. Det kommer att finnas tid för efterföljande frågor och diskussion. Bland annat kommer följande ämnen/frågor att belysas: roller i ägandeskapet, frågor kopplade till olika former av avtal som aktualiseras vid investeringar, investeringsprocessen, fallgropar och konkreta tips.

Torsdagen 24 mars, 2022
Klockan 15.30 – 18.00

Föreläsare
Jonas Axelson, VD, RosholmDell Advokatbyrå och Per Gruwberger, delägare, RosholmDell advokatbyrå.
Jonas har flerårig erfarenhet från ett startupbolag/värdepappersbolag och har det perspektivet att tala utifrån. Per har mer än 12 års erfarenhet från arbete som affärsjuridisk rådgivare och arbetar primärt med bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Jonas och Per kompletterar varandra med andra ord väldigt bra.

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.