Söker ditt bolag kapital?

Intresseanmälan
Investerare Sydost arrangerar träffar där företag presenterar sig för investerare. Fram till den 24 oktober tar vi emot intresseanmälan från, i första hand, företag i Sydost-regionen som vill växa, expandera och har behov av kapital. Årets fjärde investerarträff går av stapeln 30 november.

För vem? 
– För företag som växer och behöver kapital för att nå ut på större marknader eller utöka organisationen, med mera. I första hand söker vi bolag i sydostregionen.

– Mindre bolag med stor potential att växa där privatinvesterares medel kan vara avgörande för att verksamhetens produkter och tjänster ska nå ut nationellt och gärna internationellt.

– Det ska finnas klara strategier och planer för hur företaget ska utvecklas och ett kapitalbehov mellan 1-5 mkr, har ibland varit upp till 10-15 mkr.I dessa fall kan investeringsträffen vara något för ditt företag.
Investeraren erhåller ägande i bolaget som motprestation för att satsa kapital i bolaget.

Hur går det till? 
Läs mer om arbetsgången inför en investerarträff

Om Investerare Sydost
Sydostregionen driver tillsammans med andra samverkansorganisationer i Kalmar- och Kronoberg län Investerare Sydost. Ett nätverk som består idag av en lista på över 200 personer i Sydostregionen som till och från är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Vi arrangerar möten mellan dessa investerare och tillväxtföretag i sydost-regionen som söker kapital och kompetenspartner.

Investerare Sydost är en non-profitorganisation.

Kontakt
Mats Olsson,
Kalmar Science Park
mats.olsson@investeraresydost.se
070-521 16 94

Läs gärna igenom vår uppförandekod innan eventet >