Eftersnack till investerarträffen

Kvinnor bjuds in till eftersnack efter årets första investerarträff
Aktivitet DigInvest för Investerare sydost startar upp igen och årets första aktivitet dem 12 mars blir Eftersnack till investerarträffen den 11 mars. Vi kommer även bolla idéer och förslag på kommande teman.

Målgrupp och tema
Träffen den 12 mars riktar sig främst till de kvinnor som deltagit i investerarträffen den 11 mars. Vi ventilerar intryck, frågor och funderingar som var och en har samlat på sig från investerarträffen. Så se till att du även anmäler dig till investerarträffen 11 mars! OBS! Separat inbjudan.
Du kommer även få möjlighet att tycka till om innehållet på kommande DigInvest-träffar.

Målet med DigInvest är att få fler kvinnor nyfikna på, kunniga och engagerade i affärsängelverksamhet inom Investerare sydost. Det är genom nätverkande i olika former som man kommer i kontakt med intressanta bolag, likasinnade och lär sig mer.

Tid och anmälan
Vi följer de riktlinjer som finns gällande Covid-19 vilket innebär att träffen den 12 mars kommer att genomföras digitalt via Zoom eller Teams. Länk skickas ut precis innan träffen drar igång.

Välkommen! Övning ger färdighet!

Info/kontakt/frågor
Anna-Karin Swärd,
Samordnare av DigInvest-aktiviteterna
anna-karin.sward@capiro.se
070-586 25 79

Om Investerare Sydost
Sydostregionen driver tillsammans med andra samverkansorganisationer i Kalmar- och Kronoberg län Investerare Sydost. Ett nätverk som idag  består av en lista på över 200 personer i Sydostregionen som till och från är intresserade av att gå in som investerare och delägare i tillväxtbolag. Vi arrangerar möten mellan dessa investerare och tillväxtföretag i sydost-regionen som söker kapital och kompetenspartner.

Investerare Sydost är en non-profitorganisation.

Affärsänglar är viktiga för Sverige och framtiden!
Såväl kvinnor som män behöver vara med och påverka vilka som blir framtidens företag.
Det är genom nya företag som Sverige får ett mer differentierat näringsliv och säkrar sin välfärd. 
Affärsänglar:
• Möjliggör för startups att etablera sig och expandera.
• Tillför inte bara kapital utan även kompetens och kontaktnät.
• Påverkar möjligheten till kommande kapitalanskaffning.
• Påverkar vilka som får möjlighet att bli framtidens företag.
DigInvest är en aktivitet inom Digital Business 2 som drivs inom Kalmar Science Park med medfinansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Aktiviteterna inom DigInvest arrangeras i samarbete med Investerare Sydost och är kostnadsfria för deltagarna. 
           

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.