Tech-nätverket med IT-pub

För dig som jobbar med tech och är intresserad av att träffa andra inom samma bransch, dela erfarenheter, utveckla ditt företag, ditt arbete och dig själv. Såväl företag, andra organisationer, som studenter från utbildningarna inom Institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet är med i nätverket. Medlemmar från hela sydöstra Sverige välkomnas! Över 200 medlemmar är med i nätverket just nu och vi vill gärna bli fler. Medlemskapet är kostnadsfritt.

Aktiviteter och ämnen inom tech-nätverket

Vi gillar att träffas och dela kunskap och erfarenheter med varandra. Ungefär en gång i månaden kör vi ”IT-pub” hos ett värdföretag som du får lära känna och tillsammans med andra medlemmar diskutera utmaningar eller andra aktuella ämnen genom att mingla.

Tidigare ämnen som tagits upp är Cyber Security, AI/ML, ledarskap, Systemarkitektur, Jamstack, Jetpack Compose, Inclusive Design, Web3 och mycket mer. Vi fokuserar också på att lyfta fram morgondagens trender och påverkansfaktorer exempelvis regulatoriskt och omvärldsläget i stort. Fokus är alltid på hur du kan bli bättre på det du gör.

Tech-nätverkets syfte

  • Förnya och fördjupa kunskaperna genom att bjuda in talare på aktuella teman.
  • Vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte.
  • Hitta lösningar på gemensamma utmaningar som berör alla, exempelvis hur attraheras talang och kompetens inom tech till regionen. Eller andra ämnen som gemensamt kommer fram.
  • Matchmaking där möten skapas mellan tech-bolag, studenter och andra personer med utvecklarkompetens, för framtida rekrytering och/eller nya innovationer.

Bli medlem i tech-nätverket

Det absolut enklaste är att du skriver upp dig på något av våra aktiviteter som sker i tech-nätverket. Då blir du automatiskt med i nätverket och kan ta del av framtida aktiviteter via email-utskick. Här hittar du våra kommande aktiviteter >

Tech-nätverket drivs av medlemmarna

Det är företagen i tech-nätverket som sätter agendan. Fyra gånger per år samlas styrgruppen och tar fram aktiviteter. Styrgruppen består av följande representanter:

Henrik Brosenius
Christian Blomqvist
Marie Siklund
Mikael Konradsson
Patrik Granlöv
Diana Unander
Henric Andreasson – Kalmar Science Park (sammankallande)

Vill du arrangera en aktivitet eller intresserad att vara med i styrgruppen? Skicka ett mail till Henric Andreasson.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.