Tech-nätverket med IT-pub

För dig som jobbar med tech och är intresserad av att träffa andra inom samma bransch, dela erfarenheter, utveckla ditt företag, arbete och dig själv. Såväl företag, andra organisationer, studenter och personal på Linnéuniversitetet är med i nätverket. Deltagare från hela sydöstra Sverige välkomnas. Över 280 medlemmar är med i nätverket just nu och vi vill gärna bli fler. Deltagande är fritt. Ibland kan kostnader till självkostnadspris uppstå men då framgår det tydligt innan.

Aktiviteter och ämnen

Vi gillar att träffas och dela kunskap och erfarenheter med varandra. Ungefär en gång i månaden har vi IT-pub hos ett värdföretag som du får lära känna och tillsammans med andra, diskutera utmaningar och aktuella ämnen med.

Tidigare ämnen som tagits upp är Cyber Security, AI/ML, ledarskap, Systemarkitektur, Jamstack, Jetpack Compose, Inclusive Design, Web3 och mycket mer. Vi fokuserar också på att lyfta fram morgondagens trender och påverkansfaktorer exempelvis regulatoriskt och omvärldsläget i stort. Fokus är alltid på hur du kan bli bättre på det du gör.

Tech-nätverkets syfte

  • Förnya och fördjupa kunskaperna genom att bjuda in talare på aktuella teman.
  • Vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte för alla verksamma inom tech, inom sydöstra Sverige.
  • Hitta lösningar på gemensamma utmaningar som berör alla, exempelvis hur attraheras talang och kompetens inom tech till regionen, eller andra ämnen som gemensamt kommer fram.
  • Matchmaking där möten skapas mellan tech-bolag, studenter, forskare och andra personer med utvecklarkompetens, för framtida rekrytering och/eller nya innovationer.

Gå med i tech-nätverket

Det absolut enklaste är att du skriver upp dig på någon av våra aktiviteter. Då blir du automatiskt med i nätverket och får ta del av framtida aktiviteter via epost-utskick. Här hittar du våra kommande aktiviteter >

Tech-nätverket drivs av deltagarna

Det är företagen i tech-nätverket som sätter agendan. Fyra gånger per år samlas styrgruppen och tar fram aktiviteter. Styrgruppen består av följande representanter:

Henrik Brosenius – Sinch
Christian Blomqvist – Pixelpappa
Marie Siklund – TietoEvry
Mikael Konradsson – Mobile Interaction
Patrik Granlöv – Blika
Diana Unander – Linnéuniversitetet
Henric Andreasson  – Kalmar Science Park (sammankallande)

Vill du arrangera en aktivitet eller intresserad att vara med i styrgruppen? Skicka ett mejl till Henric Andreasson.

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.