AI-nätverket

AI-Nätverket hålls samman av klustret Digital Business.

Nätverket ska vara ett forum för att öka kunskapen inom artificiell intelligens, utbyta erfarenheter mellan deltagarna samt ge förutsättningar för ett framgångsrikt arbete inom AI i den egna organisationen.

Målgruppen för nätverket är beslutsfattare med ett intresse för AI, utvecklare, samt aktörer inom forskning med inriktning på AI. Du behöver således inte aktivt jobba med AI, men ska ha ett intresse och en vision om att applicera AI på din/dina tjänster och produkter inom en snar framtid.

Genom AI-Nätverket får du ta del av det senaste inom AI – nationellt och internationellt.

Målet är att arrangera ca 4-5 träffar varje år med olika teman. Vid dessa träffar delas erfarneheter samt olika teman tas upp. Exempel på innehåll kan vara neurala nätverk, olika ramverk som kan användas för programmering, ekosystemet kring AI och mycket mer.

Vill du närvara på nästa träff? Då kan du kontakta mig genom att klicka på ”Skicka e-post” till vänster.

/Patrik

Håll koll på när det händer

Prenumerera på våra utskick för att alltid hålla dig uppdaterad och inte missa någon av våra aktiviteter.